سیترات

 • سیترات سدیم با فرمول NACHO شناخته می شود گاهی اوقات برای سادگی سیترات سدیم خوانده می شود.سیترات سدیم نمک اسید سیتریک است و طعم کمی شور و کمی ترش دارد به دلیل نمک های سیترات سدیم و کلسیم نمک ترشی نامیده می شود.

 • کـاربــرد:

 • طعم دهنده و نگهدارنده
 • کاربرد در پزشکی (دارو های ضد انعقاد خون)
 • داروسازی
 •  امولسیفایر
 •  ترش کننده

 • سیترات سدیم در پنیر پیتزا:

 • با هدف نگهداری و تبدیل بیشتر محصول با قابلیت ماندگاری بیشتر

 • سیترات سدیم در پنیر پروسس:

 • به عنوان نمک های امولسیون کننده یا همان نمک های ذوب استفاده می شود.

 

 • اهداف استفاده از این نمک ها:
 • 1.حذف کلسیم از سیستم پروتئین
  2.پپتیزه کردن:حل کردن و پراکنده کردن پروتیئن ها
  3.هیدراته کردن ومتورم کردن پروتئین ها
  4.کنترل PH و ثبت آن

زمینه های کاربرد