لیست نمایشگاههای خارجی سال 1396

 

تاریخ برگزاری

عنوان نمایشگاه

ردیف

21-18 اردیبهشت (11-8 می 2017)

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی میلان – ایتالیا (TUTTOFOOD 2017)

1

23-18 اردیبهشت (13-8 می 2017)

پنجاهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی الجزیره –الجزایر

2

23-27 شهریور (18-14 سپتامبر 2017)

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در ایروان ارمنستان

3

19-15 مهر (11-7 اکتبر 2017)

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی کلن – آلمان (ANUGA 2017)

4

21-12 آبان (12-3 نوتمبر 2017)

نمایشگاه بین المللی بازرگانی لاگوس – نیجیریه (LITF 2017)

5

سه ماهه سوم 96 (2017میلادی)

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در ایروان استانبول -  ترکیه

6

20-16  بهمن

(9-5  فوریه 2018)

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی،سیزیجات،مواد اولیه مسکو-

روسیه ((PRODEXPO 2018

7

مشاهده نظرات

فرم انتقادات و پیشنهادات

  • نام و نام خانوادگی *
  • پست الکترونیک *
  • شماره تماس *
  • شرح نظر *
  • کد امنیتی*